Haulotte NA khai chương chi nhánh mới tại California

Tin tức Hãng Haulotte
4/5 - (2 bình chọn)

Haulotte Bắc Mỹ đã mở chi nhánh Long Beach, CA để đẩy nhanh việc phân phối máy trên khắp Hoa Kỳ.

CEO của Haulotte cắt băng khánh thành
CEO của Haulotte cắt băng khánh thành

Chi nhanh CA đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành bởi chính Alexandre Saubot- CEO của Haulotte, cùng cới đó là tổ chức sự kiện ngày khai chương tới khách hàng và tặng bánh cho các nhân viên. Chi nhanh này được coi như là một trung tâm phân phối thiết bị cho hãng.

Carlos Hernandez- quản lý khu vực châu Mỹ nói:

We are excited to finally announce the opening of our Long Beach branch here in California. The opening has been part of our strategic plan for several years, in order to better serve customers, especially those on the west coast.

Chúng tôi rất vui mừng khi chính thức thông báo tới khách hàng về việc khai chương chi nhanh Long Beach tại California, chi nhánh này đúng như chiến lược phát triển bền vững của Haulotte để phục vụ cho khách hàng, đặc biệt là những đơn vị tại khu vực bờ biển phía tây.

Tổng giám đốc Hoa Kỳ Shawn Boone cho biết:

The opening of this branch further signifies Haulotte’s commitment to the North American market and our pursuit of customer satisfaction. We hope the new branch will better facilitate customers in the West Coast and support our existing North American headquarters in Virginia Beach, VA.

Việc khai trương chi nhánh này càng thể hiện cam kết của Haulotte đối với thị trường Bắc Mỹ và theo đuổi sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi hy vọng chi nhánh mới sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho khách hàng ở khu vực phía Tây và hỗ trợ cho cơ sở tại Bắc Mỹ hiện tại của chúng tôi tại Virginia Beach – VA.

The new branch will expand current inventory and machines will be ready to ship out immediately. Boone continued. “One of the main goals of opening the branch in Long Beach is to cut down on transit time. We will be importing machines directly to the Port of Long Beach from our manufacturing facilities overseas in addition to our plant in Archbold, Ohio.

Chi nhánh mới sẽ tăng số lượng máy móc có sẵn để xuất đi ngay lập tức, một trong những mục tiêu chính của việc mở chi nhánh ở Long Beach là cắt giảm thời gian vận chuyển. Chúng tôi sẽ nhập máy móc trực tiếp từ Archbold, Ohio tại nước ngoài đến cảng Long Beach.

Haulotte Bắc Mỹ cũng đã tổ chức sự kiện “Open Days” hàng năm lần thứ ba với hơn 20 đối tác.

“Sự kiện này là một thành công; chúng tôi rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc này với những khách hàng hàng đầu tiên” .